W związku z tym, że 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – z dnia 27 kwietnia 2016 r. czyli RODO pragniemy poinformować, że chcemy sprostać wymaganiom i zadbać o bezpieczeństwo powierzonych nam danych a także wypełnić wynikające z przepisów obowiązki.

Informujemy zatem, że Administratorem Państwa danych osobowych jest KUŹNIA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, prowadząca działalność w Mikołowie (43-190) ul. Podleska 37.

Jako administrator danych, przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z prawidłowym wykonywaniem zawieranych umów, wykonywaniem zleceń a także w następstwie kontaktu z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Pragniemy również poinformować, że macie Państwo w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych, żądania wydania ich kopii oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Chęć skorzystania z tych praw prosimy kierować na adres mailowy: rodo@kuznia-trans.pl lub KUŹNIA TRANS Sp. z o.o., ul. Podleska 37, 43-190 Mikołów.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub przez okres jakiego wymagają przepisy prawa lub przemawia za tym nasz uzasadniony interes prawny.

Przekazane KUŹNIA TRANS Sp. z o.o. dane osobowe nie są sprzedawane natomiast są udostępniane podmiotom trzecim tj. podmiotom współpracującym z nami przy realizacji umów, świadczeniu usług a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody lub obowiązku przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że prowadzona przez nas Polityka prywatności zapewnia ochronę danych w sposób zgodny z przepisami RODO.

Kuźnia Trans Sp.z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych – Pana Ireneusza Ćwiląga. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem iod@kuznia-trans.pl