Sygnalista

Jeśli posiada Pan/Pani informacje o jakimkolwiek naruszeniu prawa lub działaniu, które uznaje Pan/Pani za niezgodne ze standardami biznesowymi i etycznymi, prosimy o ich zgłoszenie pod wskazany adres mailowy sygnalista@kuznia-trans.pl lub poprzez wysłanie zgłoszenia w formie pisemnej na adres 43-190 Mikołów ulica Podleska 37 z dopiskiem „sygnalista”.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem zgłoszeń naruszeń opublikowanym poniżej, w którym umieszczone są informacje dotyczące procedury zgłoszeń.